سلام، به سایت "گروه شرکت های فرداد" خوش آمدید.

نمایی از صنعت گرمایشی در بازار روسیه

نمایی از صنعت گرمایشی در بازار روسیه

نمایی از صنعت گرمایشی در بازار روسیه

تحلیل بازار صنعت گرمایشی روسیه

مرکز تجاری ایران در روسیه: تحلیل بازار صنعت گرمایشی روسیه

گروه شرکت های “فرداد” با بیش از دو دهه حضور در عرصه تجارت جهانی و با آگاهی کامل از ویژگی های بازار روسیه و مناطق اورآسیا و همچنین با اطلاع از شبکه های توزیع در این کشور و اشراف جامع و کامل. به قوانین تجارت و سرمایه گذاری بین المللی، بستر و زمينه مناسبی را برای ورود محصولات ایران به بازار پررونق روسیه، فراهم آورده است.

مطالعات در زمینه سهم بازار فروش صنعت مصالح ساختمانی، در فدراسیون روسیه نشان می دهد، بیش از 70 درصد این بازار در اختیار شرکت های بزرگ. ساخت و ساز و پیمانکاری ساختمان می باشد و بین 10تا 15درصد آن، در اختیار فروشگاه های زنجیره ای (خرده فروشی شبکه ای) و مابقی، سهم بازار عمده فروشی آزاد می باشد.

مرکز تجاری ایران در روسیه: تحلیل بازار صنعت گرمایشی روسیه

صنعت رادیاتور گرمایشی در روسیه

در پس زمینه افزایش قابل توجه واردات رادیاتورهای گرمایشی آلومینیومی و دو فلزی، یک “لغزش زمین،” کاهش بسیار قابل توجه و مداوم در حجم واردات. رادیاتورهای گرمایش پانلی فولادی (کاهش تقریبا 5برابری واردات در دو سال) وجود دارد. سال – تقریبا 2برابر در سال 2021و سه برابر حجم باقی مانده در سال 2022) که احتمالا به دلیل کاهش منابع وارداتی است، یعنی کشور صادرکننده، که در مورد رادیاتورهای پانلی فولادی، لهستان اصلی ترین واردات از آن است. برخلاف واردات از چین که عمدتا رادیاتورهای گرمایشی آلومینیومی و دو فلزی از آنجا وارد می شود، از کشور اتحادیه اروپا، عملا ناپدید شده است.

مرکز تجاری ایران در روسیه: تحلیل بازار صنعت گرمایشی روسیه

بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل، در نیمه اول سال 2022 سهم واردات رادیاتور در روسیه به ٪35 رسید و وابستگی به تجهیزات وارداتی ٪30 بوده است. به صورت کلی وابستگی بازار روسیه به تامین مواد اولیه خارجی در این صنعت حدود 70 درصد می باشد.

بر اساس تحلیل ارزش گمرکی واردات رادیاتورهای گرمایشی و پویایی آن در نیمه اول سال 2022 روندهای اصلی زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
-با توجه به کاهش عمومی حجم. واردات سایر کالاها، رشد «انفجاری» (تقریبا 2برابر نسبت به مدت مشابه دو سال گذشته) در واردات رادیاتورهای گرمایشی آلومینیومی و فلزی به طور غیر منتظره مشاهده می شود. از جمله در دسته “بی متال سیاه” و این رشد قابل توجه ممکن است با کنترل و نظارت دولتی در بازار لوازم گرمایشی و همچنین با تقویت روبل روسیه مرتبط باشد.

.

واردات از اروپا به طور کلی در نیمه اول سال 2022عملا به صفر رسیده است.
افزایش تدریجی حجم واردات قطعات انواع رادیاتور گرمایشی مشاهده می شود (افزایش 14درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، در نیمه اول سال 2021 نیز افزایش 24 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل در سال 2020 داشته است.)

 • میانگین ارزش گمرکی برای همه دسته های رادیاتور گرمایشی طی دو سال گذشته (نسبت به مدت مشابه در سال 2020) حدود 50 درصد افزایش یافته است که با وضعیت کلی با افزایش قیمت تمام شده واردات کالا همراه است.
 • میانگین ارزش گمرکی برای دسته قطعات رادیاتور گرمایشی نیز افزایش داشته است، اما در مقایسه با سایر دسته های رادیاتور چندان قابل توجه نبوده است ( 11درصد نسبت به سال 2020).
 • میانگین قیمت یک کیلوگرم رادیاتورهای گرمایش پانلی آلومینیومی، دو فلزی و فولادی برای بازه زمانی 2020 تا 2022 افزایش قابل توجهی را نشان می دهد.
 • میانگین ارزش گمرکی رادیاتورهای آلومینیومی 4.62 دلار آمریکا به ازای هر کیلوگرم محصول نهایی است. رادیاتورهای گرمایشی دو فلزی میانگین قیمت هر کیلوگرم محصول نهایی در نیمه اول سال 2022 به 3.19 دلار رسید.

“بی متال سیاه” و همچنین رادیاتورهای گرمایشی دو فلزی افزایش کلی نشان دادند: طی دو سال گذشته با ٪45.7 از 2.1 دلار آمریکا در نیمه اول سال 2020 به 3.06 دلار در مدت مشابه در سال 2020.

مرکز تجاری ایران در روسیه: تحلیل بازار صنعت گرمایشی روسیه

شایان ذکر است که اگر در نیمه اول سال 2021قیمت یک رادیاتور گرمایشی دو فلزی و “بی متال سیاه” تقریبا برابر بود. (به ترتیب 2.5و 2.52دلار آمریکا) و “بی متال سیاه” حتی کمی گرانتر از حد معمول بود. بی متال، سپس در نیمه اول سال 2022 رادیاتورهای دو فلزی دوباره تفاوت قیمت را با “بی متال سیاه” و بی متال “کلاسیک” بازگرداندند، هرچند اندکی – ٪4.2 گران تر بودند.

قیمت رادیاتورهای پانلی فولادی نیز مطابق با قیمت رادیاتورهای آلومینیومی و دو فلزی بوده است. و با افزایش 51 درصدی طی دو سال و رسیدن به قیمت تمام شده 2.25 دلار آمریکا به ازای هر کیلوگرم از محصول نهایی می باشد. قطعات رادیاتورهای گرمایشی اگرچه افزایش چندانی را نشان نمی دهند و در نیمه اول سال 2021 نسبت به مدت مشابه سال قبل حتی افت جزئی قیمت یک کیلوگرمی واردات (به میزان کمتر) داشته است. بیش از ،٪1 اما در نیمه اول سال 2022 مانند سایر دسته ها رادیاتورها، هزینه قطعات گرمایشی رادیاتور نیز با ٪11.2 افزایش قیمت به 2.88دلار رسید.

.

همچنین باید به پویایی ماهانه واردات دسته های خاصی از رادیاتورهای گرمایش توجه ویژه ای شود. بنابراین، اگر پویایی واردات رادیاتورهای گرمایشی آلومینیومی در سال های 2021-2020 انحراف خاصی. از روند فصلی نشان ندهد، پس از آن در سال 2022 از ژانویه، افزایش قابل توجهی. در حجم واردات 2 یا حتی 3 برابر بیشتر از مدت مشابه ماهانه سال قبل بوده است.

در آوریل 2022 واردکنندگان احتمالا به پر کردن انبارها به حداکثر ادامه دادند. و 2.5 برابر بیشتر از آوریل 2021-2020 رادیاتورهای گرمایشی آلومینیومی وارد کردند.

در ماه می 2022 اگرچه نرخ رشد حجم واردات نسبت به ماه های قبل کاهش یافته است، اما همچنان از همان حجم در ماه های دو سال قبل بیش از 50 درصد فراتر رفته است.
از نظر واردات رادیاتورهای گرمایشی دو فلزی، به طور کلی، روند مشابهی با واردات رادیاتور آلومینیومی است، با این تفاوت که افزایش قابل توجهی در واردات از فوریه 2022 آغاز شد. و همچنان در اردیبهشت ماه (بیش از 2برابر نسبت به سال قبل) افزایش قابل توجهی داشت. دوره مشابه در سال 2021 و در ژوئن 2022، 38 درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل.)

 واردات رادیاتورهای گرمایشی پانلی فولادی نیز با توجه به کاهش چشمگیر طی 2سال گذشته باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. 

.

 بنابراین، اگر در نیمه اول سال مورد بررسی، در دوره 2020 تا 2021 حجم ماهانه واردات به طور متوسط تقریبا دو برابر کاهش یافته است، در بازه زمانی 2021تا  2022 حجم ماهانه واردات از مارس تا ژوئن 8-6 برابر کاهش یافته است. که همانطور که قبلا اشاره شد. به دلیل سیاست تحریمی کشورهای اروپایی است، یعنی لهستان که قبلا بزرگترین صادرکننده رادیاتورهای گرمایش پانل فولادی به قلمرو فدراسیون روسیه بود. به طور کلی، با توجه به اینکه رادیاتورهای لهستان عملا عرضه نمی شوند، نمی توان روندهای ویژه ماهانه را مشخص کرد.

اما شایان ذکر است که واردات رادیاتورهای پانلی فولادی از ترکیه حفظ شده است. که از نظر حجم در نیمه اول سال حدود 1هزار تن بوده است، در سال 2021 و در سال 2022.  اگرچه در سال 2020 حجم واردات از ترکیه حدود 4 هزار تن بود، بنابراین خطرات افزایش واردات توسط واردکنندگان در جهت ترکیه برای جایگزینی کاهش حجم صادرات اروپا وجود دارد.

برترین تولیدکنندگان رادیاتور گرمایش در روسیه عبارتند از:

 1. “Zlatoust Machine-Building Plant”
 2. Rupipe (TM Vostok)
 3. Production company “Lammin”
 4. LLC “MASTERHALL”
 5. OOO “FORTE PROM GMBH”
 6. “Cheboksary Aggregate Plant”
 7. LLC “Turbo-Tech”
 8. LLC “ROSTERM NORTH-WEST”
 9. Manufacturer of flexible piping “VITKOS”
 10. OOO SNPO “TEPLOPRIBOR”
 11. KITSN LLC
 12. OOO “VEST

فاکتورهای کلیدی و مهم برای حضور تولید کنندگان ایرانی در بازار روسیه

با توجه به تحقیقات اولیه انجام شده بر روی صنعت رادیاتور گرمایشی در بازار بزرگ روسیه و با توجه به فاکتورهای کلیدی:

 • کیفیت بالا و مستمر محصولات تولیدی
 • تعرفه های ترجیحی عوارض وارداتی کالای ایرانی به روسیه
 • پایین بودن هزینه های صادراتی محصولات ایرانی به روسیه نسبت به کالاهای غربی و چین
 • همسایگی و نزدیکی ایران و روسیه به عنوان یک مزیت لجستیکی و امکان صادرات کالاهای ایرانی به روسیه. با روش های مختلفی از قبیل حمل و نقل زمینی، ریلی و دریایی در کوتاه ترین زمان و قیمت حمل پایین
 • خالی بودن قسمت عمده بازار از برندهای معروف غربی
 • امکان سریع توسعه سهم بازار و دسترسی به فضای رقابت و تجارت در روسیه
 

میتوان گفت که توجیه اقتصادی بالایی برای ورود به بازار بزرگ روسیه اورآسیا وجود دارد و گروه شرکت های “فرداد” مفتخر است. تا در این مسیر همکاری مشترک موثر و موفقی را رقم بزند.

 • با کلیک در اینجا سایر تحلیل های بازار گروه شرکت های فرداد را مشاهده کنید.
 • مشاهده خدمات خانه تجارت ایران و روسیه